Srednja tehniška šola Šolski center Kranj, Kidričeva c. 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 00, info@sckr.si
 

V četrtek, 28.9.2017 bo na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovanje bo potekalo v prostorih MIC-a, v učilnicah 511 ter 512. Pričetek tekmovanje je ob 13. uri. Prosim bodite točni! Tekmujejo lahko samo dijaki prijavljeni pri profesorjih matematike. Dijaki tekmovalci so lahko 7. šolsko uro prosti, da se v miru pripravijo na tekmovanje.

Aktiv matematikov vam želim uspešno reševanje.

Pripravila:

Nataša Gazvoda

V četrtek, 28.9.2017, bomo za dijake 3. Ra, 3.Ma, 3.Ea in 2.Ri, 2.Mi, 2. Ei Srednje tehniške šole organizirali EKSKURZIJO na KRAS. Odhod bo ob 7.15 izpred šole, prihod v Kranj pa predvidoma ob 17.00. 

Ekskurzijo boste plačali s položnico, ki jo prejmete ob koncu tekočega meseca. Vsi dijaki, ki se ekskurzije ne bodo udeležili in svoje odsotnosti - zaradi upravičenih razlogov - ne bodo prijavili razredniku ali vodji ekskurzije, bodo ekskurzijo plačali v celoti. 

Ekskurzija je del ID, zato je udeležba obvezna. 

Dijaki, ki se ekskurzije iz opravičenih razlogov ne bodo udeležili, bodo dejavnost opravili naknadno, po pouku.

 Spremljevalci: Irena Jerala, Melita Gros, Alenka Luštrek, Andreja Pogačnik, Aleš Hvasti, Andrej Tomin, Jure Meden, Aleš Ovsenek

 docprogram__eks_kras_28.9._.doc

Pripravila: Irena Jerala, prof.                            

Saša Kocijančič, prof.,

ravnateljica

 

 

 

                                                                      

 

V petek, 15. 9. 2017, bosta razreda 1.Ei in 3.Ea imela strokovno ekskurzijo v Ljubljano. V okviru ELEKTROFEST 2017 si bodo ogledali zanimive animacije in poskuse s strani strokovnjakov iz podjetij ELES, Inštitut Milan Vidmar in Fakultete za elektrotehniko. Zbor je ob 8:15 na parkirišču pred šolo.  Dijaki si vzamejo suho malico. Vrnitev je predvidena ob 13h. Na avtobusu boste dobili učne liste, ki jih boste oddali na poti nazaj in bodo ocenjeni. Vodja ekskurzije je Robert Šifrer, univ. dipl. inž. el., spremljevalec Damjan Poljanec, dipl. inž. el.

Pripravil: Robert Šifrer, univ. dipl. inž

Dijaška izkaznica je identifikacijski dokument za srednješolce. Z izkaznico lahko dokažete, da ste dijak določene šole in uveljavljate  različne  popuste v  trgovinah, na prireditvah, plavalnih bazenih, fitnesih in podobno.

 

Obvestilo za dijake 1. letnika

 

DI stane 5 evrov. Naročite jo lahko na šoli; naročila bodo zbirali predsedniki razredov. Vsak predsednik razreda naj čim prej pride v svetovalno službo po seznam dijakov za svoj razred.

 

Naročniki naj se na seznam podpišejo, predsednik razreda pa naj seznam vrne v svetovalno službo do 18. 9. 2017.

 

Razredniki bodo v svetovalni službi  prevzeli obrazce za izdajo izkaznice,  na katere boste dijaki predvidoma med razredno uro nalepili svojo fotografijo; le ta mora biti v formatu 3,5cm x 4,5cm.

Predsednik razreda ali razrednik naj seznam naročnikov in obrazce s fotografijami vrne nazaj v svetovalno službo do 29. 9. 2017.

Ko bodo dijaške izkaznice izdelane, jih boste prevzeli pri razrednikih.

 

Dijaške izkaznice boste plačali preko položnic ali na način, za katerega so se starši odločili v začetku šolskega leta.

 

 

 

Obvestilo za dijake višjih letnikov: nalepke za DI za š.l. 2017/2018

 

Dijaki, ki že imate DI, lahko nalepke za tekoče šolsko leto naročite. Predsednik razreda naj napravi seznam dijakov, ki želijo samo nalepko in ga odda v šolsko svetovalno službo do 22.9. 2017. Ko bodo nalepke prispele jih prevzamete  pri razredniku.

 

 

Svetovalna služba

Arsovo domače branje

Knjižna klasika – literatura, ki univerzalno prikazuje družbo in posameznika, odstira etična vprašanja in sledi človekovim čustvom, vse to z izrazito estetsko močjo, je del splošne izobrazbe, vsi naj bi jo poznali, sklicujemo se nanjo, pa vendar preredko segamo po njej. Celovito jo obravnava srednješolski učni načrt, na 3. programu Radia Slovenija, programu Ars, pa se mu zdaj pridružujemo s štiriletnim projektom Oh, literatura – O, literatura! (Arsovo domače branje), s katerim bomo izpostavili najpomembnejše literarne vsebine.

Več ...

V sredo, 13.9.2017 bo na šoli potekala Lingvistična delavnica.  Delavnica je  namenjena dijakom, ki bi radi izpopolnili znanje logike in seveda tistim, ki se bodo udeležili šolskega tekmovanja iz logike. Delavnice s pričetkom ob 13. uri bodo potekale v prostorih MIC-a, v učilnici 511 in 512

Vljudno vabljeni.

Nataša Gazvoda

V septembru bomo za dijake ŠC organizirali prvi kulturni dan ob pouku.

V petek, 15. 9. 2017, ob 11.00 si bodo 1. 2. in 4. letniki SG  in dijaki 4. letnikov  STŠ ter 2. letnika PTI ogledali baletno  predstvo Romeo in julija v SNG Opera in balet v Ljubljani.

Dijaki imajo prve tri ure pouk.

Po malici je odhod izpred šole ob 9.30.

Vrnitev v Kranj je približno ob 14.00 uri.

 

Od dijakov ŠC Kranj pričakujemo kulturno vedenje.

 

Cena predstave in avtobusnega  prevoza znaša cca 15 € in jo bodo dijaki poravnali po položnici.

 

Dijake bodo spremljali:

STŠ

4.Ea (28)

Nataša Gazvoda

4. Ma (32)

Polonca Hafner Ferlan, Andrej Arh

4. Mb(18)/4. Rb (14)

Magda Papič, Uroš Sterle

4. Ra (31)

Špela Tomažič, Mata Arnež

2. Ei(7)/Ri(13)

Aleš Hvasti, Alenka Potočnik

2. Mi (18)

Jure Meden

Skupaj 161

 

Vodja

Maja Jošt

 

SG

1. Ga (26)

Vlasta Jemec, Romana Debeljak

2. Ga (25)

Darja Kramarič, Dragica Debeljak

4. Ga (16)

Matej Lavtižar

4. Gb (17)

Simona Kert

Skupaj 84

 

Vodja

Vlasta Jemec

 

 

Pripravila:

 

Vlasta Jemec, prof.

V sredo, 6. septembra  2017, bodo dijaki višjih letnikov pripravili fazanovanje za dijake 1. letnikov. Zberemo se ob 8.10 na igrišču pred šolo. Po končani prireditvi se vrnemo k pouku.

Prireditve se udeležite vsi razredi skupaj z učiteljem, ki 2. uro poučuje v razredu.

Po končani prireditvi fazaniranje ni več dovoljeno. Zoper kršitelje bomo ukrepali v skladu s šolskim redom.

Pripravila: Romana Debeljak

V sredo, 13.9.2017, bodo dijaki oddelkov 2.Ra, 2.Rb in 2.Re v okviru izbirnih vsebin obiskali Mednarodni obrtni sejem MOS v Celju. Zbor dijakov in spremljevalcev je ob 7.20 pred šolo, odhod avtobusa pa ob 7.30. Povratek je predviden okrog 13. ure.

Stroške ekskurzije (prevoz z avtobusom in vstopnina) bodo dijaki poravnali po položnici.

Dijake opozarjamo na primerno vedenje. Kajenje ter uživanje alkoholnih pijač in drugih opojnih substanc na ekskurziji ni dovoljeno.

Spremljevalci: Aleš Hvasti, Uroš Sterle, Jolanda Škofic Zakotnik, Nina Zupan, Aleš Ovsenek

 

Pripravil: Aleš Hvasti, univ. dipl. inž.

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo