Srednja tehniška šola Šolski center Kranj, Kidričeva c. 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 00, info@sckr.si
 

Interesne dejavnosti so sestavni del učnega programa, ki dijakom omogoča razširjanje in poglabljanje splošnega in ožjega strokovnega znanja. Vsebine, obvezne za vse dijake, organizira in izvede šola.

Dijaki morajo do konca izobraževanja opraviti:

  • vsebine, obvezne za vse dijake,
  • vsebine, povezane s programom,
  • vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka.

 

RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI V PROGRAMIH
SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (SSI)

SSI - MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPAJ

OBVEZNI ENOTNI DEL:

 

 

 

 

 

1. Športni dnevi

38*

24

18

24

96

2. Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave, kulturnih spomenikov

18

18

18

18

72

3. Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju

6

 

 

 

6

4. Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd.

6

 

 

 

6

5. Zdravstvena vzgoja

 2

12

2

18

SKUPAJ

70

54

38

36

198

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

 

 

 

 

1. Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad

6

 

 

 

6

2. Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke)

10*

6

 

6

22

3. Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja

4

12

6

 

22

4. Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici

 

12

6

4

22

5. Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja

 

 

 

4

4

SKUPAJ

20

30

12

14

76

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:

30*

28

14

6

78

Skupno število ur za interesne dejavnosti

120

112

64

56

352

* Tabor v 1. letniku SSI vsebuje 3 ure naravoslovnih dni, 18 ur športnih dni in 19 ur PPIV.

RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI V PROGRAMIH
SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (SPI)

SPI - DRUGI MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPAJ

OBVEZNI ENOTNI DEL:

 

 

 

 

1. Športni dnevi

24

24

24

72

2. Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju

18

18

 

36

SKUPAJ

42

42

24

108

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

1. Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad

4

 

 

4

2. Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke)

6

 

 

6

3. Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov

 

8

 

8

SKUPAJ

10

8

18

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:

12

14

8

30

Skupno število ur za interesne dejavnosti

64

64

32

160


RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI V PROGRAMIH
POKLICNO-TEHNIŠKEGA  IZOBRAŽEVANJA (PTI)

PTI   - MODEL INTERESNIH DEJAVNOSTI

1. letnik

2. letnik

SKUPAJ

OBVEZNI ENOTNI DEL:

 

 

 

1. Športni dnevi

12

6

18

2. Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave

12

6

18

3. Ogled študijske knjižnice

6

 

6

SKUPAJ

30

12

42

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

 

 

 

1. Spoznavanje organizacije področja panoge, strokovna ekskurzija

6

6

12

2. Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov

6

6

12

3. Ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga)

6

 

6

SKUPAJ

18

12

30

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:

16

8

24

Skupno število ur za interesne dejavnosti

64

32

96

 

 

INTERNI KATALOG INTERESNIH DEJAVNOSTI

Interni katalog izbirnih vsebin pripravi šola ob začetku pouka in je dostopen dijakom na spletnih straneh ter v tiskani obliki v šolski knjižnici.

V Internem katalogu interesnih dejavnosti bo objavljena tudi programska ponudba za tiste vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka, ki jih bo izvajala šola. Dijakom se lahko vsebine, povezane s prosto izbiro, priznajo kot opravljene izven šole, če predložijo verodostojno potrdilo izvajalca.

PROSTA IZBIRA DIJAKOV

V internem katalogu šole so navedene dejavnosti, v katere se vključijo dijaki na osnovi proste izbire. Izvajajo jih učitelji naše šole. Dijake bo o ponudbi šole seznanil razrednik v prvi polovici septembra. Dobili bodo obrazce, ki jih  bodo izpolnili in jih do petka, 22. 9. 2017, vrnili razredniku. Na osnovi prijav bodo učitelji določene dejavnosti tudi izvajali.

Za tečaje in krožke je cena enotna, in sicer 1,8 €/uro (razen FIZ 5. predmet, priprave na tekmovanja, ekskurzije in dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci). Organizirali jih bomo, če se bo prijavilo vsaj 10 dijakov.

O ceni tečajev in krožkov (CPP, tečaj prve pomoči, plesni tečaj itd.), ki jih bodo izvajali zunanji sodelavci, bodo dijaki seznanjeni na  prvem sestanku z mentorji.

Dejavnosti

Mentor

Opombe

ARDUINO

Jaka Albreht, univ. dipl. inž. el.

10 x 2 uri

KROŽEK MLADI IN DENAR, FINANČNA PISMENOST MLADIH

Branko Vrečar, dipl. ing. ele.

8 x 3 ure

KHE 1 – KROŽEK HOBI ELEKTRONIKE 1

Branko Vrečar, dipl. ing. ele.

4 x 3 ure

KHE 2 – KROŽEK HOBI ELEKTRONIKE 12

Branko Vrečar, dipl. ing. ele.

4 x 3 ure

KPM – KRATKA ŠOLA PROGRAMIRANJA MIKROKONTROLERJEV-

– IZDELAVA MOBILNEGA ROBOTKA

Branko Vrečar, dipl. ing. ele.

8 x 3 ure

ZAČETNI TEČAJ NAČRTOVANJA EL. SHEM IN PROJEKTIRANJA TISKANIH VEZIJ S PROGRAMSKIH CAD/CAM ORODJEM EAGLE

Branko Vrečar, dipl. ing. ele.

4 x 4 ure

NADALJEVALNI TEČAJ NAČRTOVANJA EL. SHEM IN PROJEKTIRANJA TISKANIH VEZIJ S PROGRAMSKIH CAD/CAM ORODJEM EAGLE

Branko Vrečar, dipl. ing. ele.

4 x 4 ure

ENERGETSKI UPRAVITELJ

Branko Vrečar, dipl. ing. ele.

4 x 3 ure

OPR –OSNOVE PROJEKTIRANJA

Branko Vrečar, dipl. ing. ele.

8 x 3 ure

TEK ZA ZDRAVJE IN SPROSTITEV (TZS)

Branko Vrečar, dipl. ing. ele.

6 x 2 uri

OBISK TEHNIŠKIH SEJMOV V SLOVENIJI IN TUJINI

Branko Vrečar, dipl. ing. ele.

12 ur

IZOBRAŽEVANJE V USPEŠNIH SLOVENSKIH PODJETJIH

Branko Vrečar, dipl. ing. ele.

 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI

Darija Kramarič, univ. dipl. bio.

10 ur – priprave

20 ur - tekmovalci

TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA

Simona Rozman, prof. nemškega jezika

 

TEČAJ RUSKEGA JEZIKA

Maja Jošt, prof. slov. in ruskega jezika

 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE EPI READING BADGE

učitelji angleščine

 

PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO - ANGLEŠČINA (5. predmet)

učitelji angleščine

 

PRIPRAVA NA REGIJSKA IN DRŽAVNA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE

učitelji angleščine

 

EKSKURZIJA V ENO OD ANGLEŠKO GOVOREČIH DRŽAV

Maja Damijan, prof. in Meta Arnež, prof.

 

STROKOVNA EKSKURZIJA V ENO OD SOSEDNJIH DRŽAV

Alenka Potočnik Zadrgal, univ. dipl. inž.

Magda Papič, prof.

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE

Učitelji fizike

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE

učitelji fizike

 

PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO - FIZIKA (5. predmet)

Andreja Pogačnik, prof.

 

PRIPRAVE NA MATEMATIČNO TEKMOVANJE IN LOGIKO TER SEMINAR  IZ LINGVISTIKE

učitelji matematike

 

PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO - MATEMATIKA

učitelji matematike

 

PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO - MATEMATIKA (5. predmet)

učitelji matematike

 

DOPOLNILNI POUK IZ MATEMATIKE

učitelji matematike

 

MATEMATIČNI VIKEND

učitelji matematike

 

PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO - RAČUNALNIŠTVO

učitelji računalništva

 

KOŠARKA - športno razvedrilo

Ivan Brajdič, prof.

 

ODBOJKA – ŠPORTNO RAZVEDRILO

Ivan Brajdič, prof

 

BADMINTON – ŠPORTNO RAZVEDRILO

Ivan Brajdič, prof

 

POTAPLJANJE NA VDIH

Branko Lojk, prof.

 

BORILNE VEŠČINE - BOKS

Branko Lojk, prof.

 

MEPI

Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž.

 

FILMSKA VZGOJA

Polonca Hafner Ferlan, prof.

 

SKUPINA  “MOJA MOČ, NA POMOČ”

Karmen Kanalec, univ. dipl. ped., prof. soc.

 

DIJAK DIJAKU

Maja Arh, prof.

 

CISCO TEČAJ – CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks

Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž.

 

MALA ŠOLA RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ

Alenka Potočnik Zadrgal, univ. dipl. inž.

 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ INFORMACIJSKIH ZNANJ BOBER

Magda Papić. Prof.

15 ur

UNITY ZA IZDELAVO IGER

 

Januš Likozar in Jure Vreček

(študenta FRI, bivša dijaka ŠC Kranj)

Roofgartl´c - Naravoslovni krožek

Darija Kramarič, univ.dipl.bio. in Vera Brezar, laborantka

 

TEDEN ZA VEDOŽELJNE

Klavdija Stropnik, prof.

19. – 22. 6. 2017

pdfKatalog PPIV

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo