Srednja tehniška šola Šolski center Kranj, Kidričeva c. 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 00, info@sckr.si
 

1. PRIČETEK POUKA

četrtek, 1. september 2016

2. ZAKLJUČEK POUKA
(razdelitev spričeval)

ZAKLJUČNI LETNIKI

ponedeljek, 22. maj 2017

OSTALI LETNIKI

petek, 23. junij 2017

 
3. OCENJEVALNA OBDOBJA

Pouk v šolskem letu je organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih.

OCENJEVALNA OBDOBJA

TRAJANJE

OD

DO

1.

1. september 2016
(četrtek)

13. januar 2017
(petek)

2. zaključni letniki

14. januar 2017
(sobota)

19. maj 2017
(petek)

2. ostali letniki

14. januar 2017
(sobota)

22. junij 2017
(četrtek)


4. ZAKLJUČEVANJE OCEN IN REDOVALNE KONFERENCE

OCENJEVALNA OBDOBJA

TRAJANJE

zaključevanje ocen

redovalne konference

1.

13. januar 2017 (petek)

17. januar 2017 (torek)

2. zaključni letniki

17. maj 2017 (sreda)

18. maj 2017 (četrtek)

2. ostali letniki

21. junij 2017 (sreda)

22. junij 2017 (četrtek)

 

5. POČITNICE

VRSTA

TRAJANJE

OD

DO

1. JESENSKE

31. oktober 2016
(ponedeljek)

4. november 2016
(petek)

2. NOVOLETNE

25. december 2016
(nedelja)

1. januar 2017
(nedelja)

3. ZIMSKE

27. februar 2017
(ponedeljek)

3. marec 2017
(petek)

4. PRVOMAJSKE

27. april 2017
(četrtek)

2. maj 2017
(torek)

5. POLETNE

26. junij 2017
(ponedeljek)

31. avgust 2017
(četrtek)


6. ČASOVNA REALIZACIJA

a) Delovni dnevi, prazniki

MESEC DELOVNI DNEVI PRAZNIKI, prosti dnevi, dan šole
Ostali letniki Zaključni letniki

September

22

22

/

Oktober

20

20

31. oktober - dan reformacije

November

18

18

1. november - dan spomina na mrtve

December

17

17

25. december - božič
26. december - dan samostojnosti in enotnosti

Januar

21

21

1. januar - novo leto
2. januar - dan šole

Februar

17

17

8. februar - slovenski kulturni praznik -
Prešernov dan

Marec

20

20

/

April

17

17

17. april - velikonočni ponedeljek
27. april - dan upora proti okupatorju

Maj

21

14 (+5)*

1. in 2. maj - praznik dela

Junij

17

25. junij – dan državnosti

SKUPAJ

190

166 (+5)*

 

* Šola je dolžna organizirati pripravo na splošno maturo, poklicno maturo in zaključni izpit. Priprave potekajo od ponedeljka, 22. maja do petka, 26. maja 2017. Organizirana priprava se šteje kot pouk in je za dijake obvezna.

b) Pouka prosti dnevi so

  • z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,
  • šolske počitnice,
  • dan šole,
  • en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov,
  • sobote, razen, če ni z letnim delovnim načrtom šole ali navodili o razporeditvi pouka, ki jih izda minister, določeno drugače,
  • in nedelje.

c) Dan šole

Dan šole bo v ponedeljek, 2. februarja 2017.

 

č) Pedagoške konference

DATUM

Vrsta konference

Ura, prostor

30. avgust 2016 (torek) 1. uvodna konferenca ob 8. uri,
289, 325
20. september 2016 (torek) 2. pedagoška konferenca ob 14. uri,
289, 325
8. november 2016 (torek) 3. pedagoška konferenca ob 16. uri,
289, 325
6. december 2016 (torek) 4. pedagoška konferenca ob 16. uri,
289, 325
17. januar 2017 (torek) 5. pedagoška konferenca,
1. ocenjevalna konferenca
ob 16. uri,
289, 325
7. marec 2017 (torek) 6. pedagoška konferenca ob 16. uri,
289, 325
4. april 2017 (torek) 7. pedagoška konferenca ob 16. uri,
289, 325
18. maj 2017 (četrtek) 8. pedagoška konferenca,
2. ocenjevalna konferenca zaključnih letnikov
ob 12. uri,
289, 325
22. junij 2017 (četrtek) 9. pedagoška konferenca,
2. ocenjevalna konferenca ostalih letnikov

ob 16. uri,
289, 325

5. julij 2017 (sreda) 10. pedagoška konferenca po spomladanskem roku popravnih izpitov ob 16.uri,
289, 325
16. avgust 2017 (sreda) 11. pedagoška konferenca ob 8. uri,
289, 325
21. avgust 2017 (petek) 12. pedagoška konferenca po jesenskem roku popravnih izpitov ob 12. uri,
289, 325

 

7. VPIS IN SPREJEM NOVINCEV

Vpis in sprejem novincev bo usklajen s Pravilnikom o vpisu v srednje šole (UL RS št. 12/06, 17/06, 12/08).

 

8. RODITELJSKI SESTANKI, SKUPNE GOVORILNE URE, PREDAVANJA ZA STARŠE

DATUM

DEJAVNOST, URA

8. september 2016 (četrtek)

1. predavanje za starše, 1. SSI ob 17. uri; 1. SPI, 1.PTI ob 18. uri

drugi teden septembra 2016

1. roditeljski sestanek za ostale letnike

8. november 2016 (torek)

skupne govorilne ure od 18. do 19. ure

8. november 2016 (torek)

2. predavanje za starše, ob 18.15 uri

6. december 2016 (torek)

skupne govorilne ure od 18. do 19. ure

17. januar 2017 (torek)

skupne govorilne ure od 18. do 19. ure

druga polovica januarja 2017

2. roditeljski sestanek

7. marec 2017 (torek)

skupne govorilne ure od 18. do 19. ure

7. marec 2017 (torek)

3. predavanje za starše ob 18.15 uri

4. april 2017 (torek)

skupne govorilne ure od 18. do 19. ure

29. maj 2017 (ponedeljek)

skupne govorilne ure od 18. do 19. ure

 

9. INFORMATIVNI DAN

Petek, 10. februar 2017, in sobota, 11. februar 2017.

 

10. PLANIRANE DELOVNE SOBOTE

Zap. št.

Planirana delovna sobota

Nadomeščanje

1.

11. februar 2017 (sobota)

informativni dan

2.

11. marec 2017 (sobota)

predmaturitetni preizkus SM, PM

3.

27. maj 2017 (sobota)

ANG PM

4.

3. junij 2017 (sobota)

MAT PM

5.

10. junij 2017 (sobota)

rezervni termin za ustne izpite SM, PM

4.

19. avgust 2017(sobota)

jesenski rok popravnih izpitov

 

12. TEKMOVANJA OZ. PRIREDITVE

 

Zap. št.

Planirane prireditve, dogodki
in drugi delovni dnevi

Aktivnosti

1.

01. september 2016 (četrtek)

Sprejem prvošolcev

2.

06. september 2016 (torek)

Fazanovanje

3.

14.–16. oktober 2016 (petek – nedelja)

Elektrijada

4.

20. oktober 2016 (četrtek)

Vrtiljak poklicev, EGSŠ Radovljica

5.

24. november 2016 (četrtek)

Robotkov dan

6.

24. november 2016 (četrtek)

Karierni dan – fakultete se predstavijo

7.

23. december 2016 (sreda)

Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

8.

27. in 28. januar 2017 (petek – sobota)

Informativa Ljubljana

9.

07. februar 2017 (torek)

Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom

10.

10. in 11. februar 2017 (petek – sobota)

Informativni dan

11.

11. marec 2017 (sobota)

predmaturitetni preizkus SM, PM

12.

22. marec 2017 (sreda)

EKO dan

13.

10.–14. april 2017 (ponedeljek – petek)

Tabor Gorenje 2017

14.

11. april 2017 (torek)

RT Robobum za OŠ

15.

05. maj 2017 (petek)

Maturantski ples

16.

18. maj 2017 (četrtek)

Podjetniški dan

17.

18. maj 2017 (četrtek)

Srečanje z delodajalci

18.

19. maj 2017 (petek)

Slavnostno slovo zaključnih letnikov

19.

19. maj 2017 (petek)

Maturantski sprevod

20.

19.–22. junij 2017 (ponedeljek – četrtek)

Teden za vedoželjne

21.

23. junij 2017 (petek)

Proslava pred dnevom državnosti

22.

05. julij 2017 (sreda)

Slavnostna podelitev diplom PM in ZI

23.

10. julij 2017 (ponedeljek)

Slavnostna podelitev diplom SM

 

V skladu z navodili pristojnega ministrstva si pridržujemo pravico do sprememb.

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo