Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, vss@sckr.si
 

Z ocenjevanjem znanja se ugotavlja uspešnost študentov pri izpolnjevanju obveznosti, določenih z višješolskim študijskim programom.

Izpiti in druge oblike ocenjevanja znanja

Znanje se ocenjuje z izpiti (pisni, ustni), vajami in seminarskimi nalogami ter sproti po vsebinsko zaokroženih delih (delni izpit). Pri vajah se lahko ocenjujejo tudi grafični in tehnični izdelki, projektna dela, storitve, nastopi in podobno. Znanje se ocenjuje tudi pri praktičnem izobraževanju.

Več ...

V skladu s 13. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah, Uradni list RS, št. 71/2009 bomo roke oziroma termine za opravljanje izpitov objavili na oglasni deski in na spletnih straneh višje šole najmanj 30 dni vnaprej, za opravljanje delnih izpitov pa 7 dni vnaprej.

Za večjo preglednost bodo termini izpitnih rokov razpisani ločeno:

  • za vsak program študija ločeno,
  • za način študija - redni, izredni za določen predmet,
  • za vsakega predavatelja - nosilca predmeta.

Več ...

Pogoji za opravljanje izpita

Na podlagi 7. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (UL RS, št. 71/2009) so opravljene vaje in seminarske naloge oz. drugi izdelki, določeni s študijskim programom, pogoj za opravljanje izpita.

Razpis izpitnih rokov

Izpitni roki - datumi za opravljanje izpitov - so objavljeni na oglasni deski in na spletnih straneh višje šole najmanj 30 dni vnaprej, za opravljanje delnih izpitov pa 7 dni vnaprej.

Zaradi preglednosti so izpitni roki razpisani ločeno:

  • za vsak način študija - redni, izredni za določen predmet,
  • za vsakega predavatelja - nosilca predmeta.

Več ...

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo