Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, vss@sckr.si
 

remo      gzs

V četrtek, 14. 4. 2016, sta se vodja MIC-a Nataša Primšar, univ. dipl. inž., in Marija Šubic, prof., predavateljica VSŠ, udeležili Konference o mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju »REMO«, ki jo je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, OGZ za Gorenjsko. Glavni namen dogodka je bil spregovoriti o priložnostih in izzivih, ki jih za dijake, študente in zaposlene ponujajo različne vrste mobilnosti v okviru programa Erasmus+.

Nataša Kristan je predstavila dva prispevka, in sicer Pomen in vloga mobilnosti ter Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in zaposlovanjem – vloga organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic. V svojih predavanjih je opisala pomen mobilnosti KA1, potek izmenjav dijakov ŠC Kranj in izpostavila dosedanje primere dobre prakse.

Marija Šubic je v svojem prispevku z naslovom Nadgrajevanje jezikovnih kompetenc v uporabna znanja tujega jezika v času opravljanja praktičnega izobraževanja študentov v podjetjih EU predstavila potek Erasmus+ mobilnosti na Višji strokovni šoli ŠC Kranj, s poudarkom na vlogi in pomenu nadgrajevanja znanj tujega jezika v delovnem in socio-kulturnem okolju držav gostiteljic, ter jezikovni tečaj v oblaku - Erasmus+ Online Language Support, ki ga od leta 2015 dalje Erasmus+ omogoča za šest EU jezikov vsem udeležencem mobilnosti.

Pripravila: Marija Šubic, prof.

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo