Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, vss@sckr.si
 

POSTATI ODLIČNA ŠOLA ZA POKLICE IN DRUŽBO PRIHODNOSTI

 

POSLANSTVO ŠOLE

VSŠ ŠC Kranj bo s stalnim spremljanjem in posodabljanjem izobraževalnega procesa, odličnimi predavatelji, sodobnimi metodami poučevanja in vpeljanim sistemom spremljanja in vodenja kakovosti:

  • razvijala znanje, samostojnost in odgovornost pri mladih,
  • spodbujala vseživljenjsko učenje zaposlenih,
  • zagotavljala kompetentne diplomante za globalno okolje.

 

VREDNOTE

Želja po znanju, inovativnost, etičnost, sodelovanje, skrb za okolje

 

POVZETEK GLAVNIH STRATEŠKIH USMERITEV

VSŠ deluje skladno s strateškimi cilji ŠC Kranj.

 1.  Razvojno orientirana šola

 2.  Dvigovanje kakovosti delovanja ŠC Kranj

 3.  Učinkovito delovanje Medpodjetniškega izobraževalnega centra

 4.  Mednarodna dejavnost

 5.  Primerno delovno okolje zaposlenih in razvoj strokovnega kadra

Podrobni strateški in operativni cilji so opredeljeni v skladu z navedenimi cilji centra.

 

IZJAVA O ENAKOSTI

VSŠ ŠC Kranj si prizadeva, da vsak/a študent/ka v največji možni meri razvije svoje potenciale, ne glede na prepričanje, nacionalnost ali druge osebne okoliščine. Spoštujemo in zagovarjamo človekove pravice in vzgajamo v duhu humanizma, strpnosti in solidarnosti.

 

Vsi zaposleni in predavatelji s svojim zgledom in delom prenašamo vizijo in poslanstvo na študente.

 

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo