Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, vss@sckr.si
 

 CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV VIŠJEŠOLSKE DEJAVNOSTI

 z veljavnostjo od 1. 11. 2015

 

 

A

REDNI ŠTUDIJ

EUR

a)

Vpisnina

 

 

 • v 1. letnik – plačilo ob vpisu

30,00

 

 • za ponavljanje ali ponovni vpis v 1. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

 

 • v 2. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

 

 • za ponavljanje ali ponovni vpis v 2. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

b)

Izpiti

 

 

 • četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov pri istem predmetu

40,00

 

 • prvo, drugo, tretje opravljanje izpitov za osebe brez statusa

20,00

 

 • četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa

120,00

 

 • diplomski izpit za osebe brez statusa

30,00

c)

Potrdila

 

 

 • izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni

0,00

 

 • druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa

5,00

č)

Ostalo

 

 

 • dvojnik diplome, dvojnik druge listine o uspešno končanem izobraževanju

10,00

 

 • dvojnik študentske izkaznice z nalepko

7,00

 

 • zdravniški pregledi

po dejanskih stroških

 

 • terenske vaje in strokovne ekskurzije

po dejanskih stroških

 

 • laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za 1 predmet

40,00

 

 • Slovenščina za tujce posamezna stopnja

400,00

 

 • organizacija PRI za osebe brez statusa

40,00

d)

Ostalo – program varovanje

 

 

 • terenske vaje pri predmetu Oborožitev in streljanje

80,00

 

      o1. obrok –   rok plačila: 1. december

40,00

 

      o2. obrok – rok plačila: 1. februar

40,00

 

B

IZREDNI ŠTUDIJ

EUR

a)

ŠOLNINA za programe informatika, elektroenergetika, mehatronika

 

 

1. CIKEL – prvo študijsko leto v celoti

1.492,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina 110,00 EUR)

380,00

 

 1. o2. obrok –rok plačila: 1. december

278,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

278,00

 

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

278,00

 

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

278,00

 

2. CIKEL – drugo študijsko leto v celoti

1.492,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina 110,00 EUR)

380,00

 

 1. o2. obrok –rok plačila: 1. december

278,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

278,00

 

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

278,00

 

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

278,00

 

3. CIKEL – tretje študijsko leto v celoti

746,00

 

ali po obrokih:

 

 

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina 110,00 EUR)

380,00

 

 1. o2. obrok –rok plačila: 1. december

183,00

 

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

183,00

 

Skupaj

3.730,00

b)

ŠOLNINA za programe ekonomist, organizator socialne mreže, poslovni sekretar, varovanje

 

 

1. CIKEL – prvo študijsko leto v celoti

1.380,00

 

ali po obrokih:

 

 

   o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina 110,00 EUR)

380,00

 

   o2. obrok –   rok plačila: 1. december

250,00

 

   o3. obrok – rok plačila: 1. februar

250,00

 

   o4. obrok – rok plačila: 1. april

250,00

 

   o5. obrok – rok plačila: 1. junij

250,00

 

2. CIKEL – drugo študijsko leto v celoti

1.380,00

 

ali po obrokih:

 

 

   o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina 110,00 EUR)

380,00

 

   o2. obrok –   rok plačila: 1. december

250,00

 

   o3. obrok – rok plačila: 1. februar

250,00

 

   o4. obrok – rok plačila: 1. april

250,00

 

   o5. obrok – rok plačila: 1. junij

250,00

 

3. CIKEL – tretje študijsko leto v celoti

690,00

 

ali po obrokih:

 

 

   o1. obrok – plačilo ob vpisu (vključena vpisnina 110,00 EUR)

380,00

 

   o2. obrok –   rok plačila: 1. december

155,00

 

   o3. obrok – rok plačila: 1. februar

155,00

 

Skupaj

3450,00

c)

Ostali vpisi

 

 

 • evidenčni vpis

110,00

 

 • ponovni vpis

391,00

č)

Izpiti*

 

 

 • tretje in vsako nadaljnje opravljanje izpitov (prvi in drugi izpit sta vključena v ceno šolnine)

40,00

 

 • prvo in drugo opravljanje izpitov za osebe brez statusa

20,00

 

 • tretje in vsako nadaljnje opravljanje izpitov za osebe brez statusa

120,00

 

 • diplomski izpit

352,00

d)

Potrdila

 

 

 • izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni

0,00

 

 • potrdila na zahtevo za osebe brez statusa

5,00

e)

Ostalo

 

 

 • dvojnik diplome, dvojnik druge listine o uspešno končanem izobraževanju

10,00

 

 • dvojnik študentske izkaznice z nalepko

7,00

 

 • zdravniški pregledi

po dejanskih stroških

 

 • terenske vaje in strokovne ekskurzije

po dejanskih stroških

 

 • laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za 1 predmet

40,00

 

 • organizacija PRI za osebe brez statusa

40,00

 

 • vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije za programe elektroenergetika, informatika, mehatronika

29,57

 

 • vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije za programe ekonomist, organizator socialne mreže, poslovni sekretar, varovanje

27,13

 

 • Slovenščina za tujce posamezna stopnja

400,00

f)

Ostalo – program varovanje**

 

 

 • terenske vaje pri predmetu Oborožitev in streljanje

00,00

 

POJASNILA

* Diplomski izpit za študente vpisane v tekočem študijskem letu v 3. ciklus, izrednega študija, vseh programov, ki bodo diplomski izpit opravljali do 30. 9. tekočega leta, se ne zaračuna.

** Terenske vaje pri predmetu Oborožitev in streljanje v programu varovanje so za izredni študij vključene v ceno šolnino.

Šolnina, evidenčni vpis, ostali vpisi, diplomski izpit, opravljanje vaj in drugo lahko poravna organizacija oz. gospodarska družba na podlagi podpisane izjave, naročilnice oz. odločbe z možnostjo plačila v celotnem znesku, polovičnem znesku ali po obrokih.

Študenti, ki imajo plačilo zneska šolnine določeno s sklepom,  ki ga izdajo organi in odgovorne osebe Šolskega centra Kranj, se le ta upošteva.

Na podlagi vloge študenta ter sklepa študijske komisije se lahko vrednost šolnine zmanjša za vrednost priznane kreditne točke. 

Upravna taksa se plača skladno z Zakonom o upravnih taksah (UL RS št. 106/10 in spremembe).

Cenik je usklajen s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (UL RS št. 21/2011) in je bil sprejet na seji Sveta zavoda ŠC Kranj dne, 21. 10. 2015

Cenik velja od 01. 11. 2015 dalje.

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo