ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

Vizija VSŠ ŠC Kranj: Postati odlična šola za poklice in družbo prihodnosti

Vpis in napredovanje

Oblike vpisa

Izredni študent lahko izkoristi naslednje oblike vpisa:

  • prvi vpis v višješolski izobraževalni program,
  • vpis v naslednji ciklus,
  • ponovni vpis v isti ciklus,
  • evidenčni vpis v isti ciklus oz. opravljanje manjkajočih obveznosti,
  • vzporedno izobraževanje,
  • zamenjava programa.

 

Napredovanje v programu

Študent lahko napreduje v programu ne glede na opravljene obveznosti v posameznem ciklusu.

Študentu se letnik prizna, ko ima opravljene vse zahtevane obveznosti po programu za posamezni letnik.

 

Priznavanje letnika

Študentu se letnik prizna, ko ima opravljene vse zahtevane obveznosti po programu za posamezni letnik. Če nima priznanega praktičnega izobraževanja, mora le-tega v predpisanem obsegu opraviti v času študija, izdelati poročilo o opravljenem delu, izdelati seminarsko nalogo in jo zagovarjati pri organizatorju praktičnega izobraževanja.

 

Ponovni vpis v letnik

Študentu se lahko iz opravičenih razlogov (starševstvo, vojaške obveznosti ali težka bolezen) status podaljša, vendar največ za eno leto (46. člen ZVSI).

 

Vzporedno izobraževanje 

 

Študent se lahko vzporedno izobražuje po več študijskih programih na isti šoli ali na različnih šolah ter študijskih (interdisciplinarnih ali individualnih) programih na visokošolskih zavodih, vendar se lahko redno izobražuje samo po enem programu (druga alineja prvega odstavka 39. člena ZVSI).

 

 

Zamenjava programa

 

Študent lahko, če ni izpolnil vseh obveznosti iz študijskega programa, ponavlja letnik ali zamenja študijski program oziroma se prepiše na drugo višjo strokovno šolo (četrta alineja prvega odstavka 39. člena ZVSI).

 

 

Pravica do opravljanja manjkajočih obveznosti 

 

Študenti lahko opravljajo manjkajoče obveznosti na način, ki ga določi ravnatelj (drugi odstavek 39. člena ZVSI).

 

Študenti, ki ne bodo izpolnili pogojev za dokončanje študijskega programa in si v študijskem letu, ker so že tri leta koristili status študenta v višjem izobraževanju, ne morejo pridobiti statusa študenta, imajo pravico do opravljanja manjkajočih študijskih obveznosti.

Študentom (osebam brez statusa) se v tem primeru storitve (opravljanje laboratorijskih in seminarskih vaj, opravljanje PRI in pristop k vsakemu izpitu) zaračunavajo v skladu s potrjenim cenikom Višje strokovne šole. Študent manjkajoče študijske obveznosti lahko opravlja v naslednjih treh študijskih letih.

 

Dokazovanje in priznavanje praktičnega izobraževanja

Študentom, ki imajo ustrezne delovne izkušnje, se na podlagi že pridobljenega znanja prizna praktično izobraževanje:

  • v celoti, če imajo tri leta in več ustreznih delovnih izkušenj,
  • delno za določena področja, za ostala področja, ki so opredeljena s pogodbo, pa morajo praktično izobraževanje še opraviti.

Študent, ki uveljavlja priznavanje praktičnega izobraževanja na predpisanem obrazcu, izdela poročilo o delih in nalogah, ki jih je v delovnem razmerju že opravljal. Predavatelj višje šole - organizator praktičnega izobraževanja presodi ustreznost delovnih izkušenj glede na cilje praktičnega izobraževanja na podlagi vloge študenta ter priloženih dokazil ter svojo presojo predloži študijski komisiji v potrditev.

 

Seminarska naloga iz praktičnega izobraževanja

V vsakem primeru študent izdela seminarsko nalogo po navodilih predavatelja - organizatorja praktičnega izobraževanja in jo pri njem tudi zagovarja.

Če mora študent delno ali v celoti opravljati praktično izobraževanje, izdela poročilo o tem delu na obrazcu, ki velja za redne študente.

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Za preverjanje in ocenjevanje znanja veljajo enaki pogoji kot za redni študij.

slovensko english      Šola prihodnosti

maj 2021
ptsčpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

erasmus

20letVSS

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information